جایزه‌ی اندرسن ۲۰۱۴ چگونه برگزیده‌ی خود را معرفی می‌کند؟
«گفت‌وگو با داور ایرانی این جایزه.»