چرا فرهنگستان زبان را دست می‌اندازند؟
«دو شورای واژه‌گزینی فرهنگستان به بررسی فرآیند‌ واژه‌گزینی و دلایل برخورد طنزآمیز مردم با این واژه‎ها پرداختند.»