هوشنگ مرادی کرمانی با تمام وجود می‌نویسد!
تصاویری از خالق قصه‌های مجید در سال‌روز تولدش.