گزارش تصویری از رونمایی کتاب خاطرات فرهاد فخرالدینی
«با حضور محمود دولت‌آبادی، شهرام ناظری و حسین علیزاده.»