طراحی‌های خلاقانه‌ی جلد برای کتاب‌های فارسی
«مجید زارع جلدهای جالبی را طراحی کرده که باعث شده کتاب‌های فارسی هم متفاوت به نظر برسند.»