جایزه‌ی ادبی شازده کوچولو
«ویژه‌ی‌ کودکان و نوجوانانِ داستان‌نویس.»