عکس‌های مراسم عروسی ۱۵ نویسنده‌ی مشهور و عاشق
« از همینگویِ هیجان‌زده تا کارورِ ۱۹ ساله.»