به زودی کنسرت‌هایم را برگزار می‌کنم!
فیلم صحبت‌های محمد رضا شجریان در بیمارستان.