اول توی آب می‌پرم و بعد شنا یاد می‌گیرم
«گفت‌وگوی بزرگمهر حسین‌پور با امیرمهدی ژوله، تنها کودک فهیم چلچراغ.»