دنیای شگفت‌انگیز کتاب
«گزارش تصویری جالبی از کتاب‌خانه‌های کوچک در خیابان‌های نیویورک، دومینوی کتابی و راه پله‌ی کتابی.»