گزارشی از نشست نشانه‌شناسی آثار نویسندگان نسل اول ایران: «ابراهیم گلستان»
ششم مهر در خانه‌ی هنرمندان با سخنرانی لیلا صادقی، دکتر مرتضی بابک معین و دکتر امیرعلی نجومیان نخستین نشست نشانه‌شناسی ادبیات - بررسی آثار ابراهیم گلستان- برگزار شد.