دوست دارید تصاویر شهر خودتان را ببینید؟
عکس‌هایی از براندون استنتون، عکاس جوان آمریکایی و صاحب وبلاگ Humans of Newyork که دوباره به ایران آمده.