دانلود رمان اتصال کوتاه اثر ساناز زمانی
چیزی از زندگی خصوصی و بیرون از خانه‌ام ناخواسته به داخل خانه نشت کرده. مرزی که همیشه برای احتیاط پهن و خالی نگه‌ش می‌داشتم حالا خیلی باریک شده.