عکس‌هایی از نجف دریابندری
سال‌روز تولد آقای مترجم.