یک گفت‌وگوی متفاوت با بهمن فرمان‌آرا درباره‌ی فرش و زندگی
«در نخستین شماره‌ی طرّه.»