چرا ترجمه‌ی «برف» را در نیمه‌ی راه رها کردم؟
«یادداشتی از ارسلان فصیحی مترجم ادبیات ترک به بهانه‌ی جشن تولد اورهان پاموک.»