وقتی از ویراستار حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم
«درباره‌ی تاثیر لیش ویراستارِ آثار کارور بر کیفیت داستان‌های کوتاه‌اش.»