کافه‌های شهر را با هم دوره کنیم
«پروژه‌ای برای صجبت‌کردن درباره‌ی محبوب‌ترین کافه‌های تهران.»