اصغر فرهادی بار دیگر به ارزش‌های اخلاقی دهن‌کجی می‌کند
«روایت بهترین خبرگزاری فارسی‌زبان دنیا! از مراسم پایانی کن.»