برنامه‌های هفته‌ی ملی کودک در ایران
امروز، ۱۶ مهر روز کودک در ایران است. امسال، یک هفته  که از شنبه ۱۵ مهر آغاز می شود و تا جمعه ۲۱ مهر  ادامه دارد، به عنوان هفته ملی کودک نام گذاری  شده است. شعاری هم با عنوان "کودک، خانواده و جامعه" برای روز کودک امسال در نظر گرفته شده است.