مجموعه‌ای از تایپوگرافی‌های منتشرشده در همشهری داستان
« فکر کردیم  به بهانه‌ی سه‌سالگی خوب است بعضی ایده‌هایی را که همشهری داستان در این سه‌سال به اجرا رسانده مرور کنیم.»