10 عکس جالب از چارلز بوکوفسکی
بوکوفسکی ابتدا به صورت زیر زمینی نوشته‌هایش را به دست چاپ می‌سپرد و با این حال خیلی زود آثارش مورد توجه خواننده‌ها قرار می‌گیرد.