تصاویر خانه‌ی ویکتور هوگو
آقای نویسنده و سیاستمدار که 16 سال در این خانه زندگی کرد در این مکان با نویسنده‌هایی مثل گوتیه، لامارتین، دوما و سن بوو دیدار داشت.