پیک‌نیک بخوانید
یکی از نمایشنامه‌های پولیتزر بُرده‌ی جا مانده است که در طول شصت سال هیچ‌وقت فرصتش گویا برای مترجمان ما پیش نیامده. اثری که شما را مستقیم به فضای تئاتری واقع‌گرای دهه‌ی پنجاه می‌برد.