درباره‌ی آبتین می‌خواهم چیزی به شما بگویم!
نازه‌ترین پاره‌ی قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد نوشته‌ی مهام میقانی منتشر شد.