نویسنده و مترجم‌ِ ایرانی همراه فابیوس
وزیر امورخارجه فرانسه امروز در حالی در راس هیات دیپلماتیک فرانسوی وارد تهران شد که مدیا کاشیگر نیز در میان این هیات دیده شد.