رمانی که جایزه‌ی ادبی پولیتزر سال 1994 را از آنِ خود کرد
درباره‌ی یادداشت‌های کشتیرانی، نوشته‌ی آنی پروبلکس.