«گوته»‌یِ بیچاره یا مترجمِ بد؟
«یک مثال جالب از بلایی که ترجمه‌ی بد بر سر مفهوم یک شعر می‌تواند بیاورد.»