هفت قانون برای نوشتن فیلمنامه‌ی کمدی
۱- شوخی را به موقع ارائه دهید./ ۲- اگر شما نخندید، بقیه هم نمی‌خندند./ ۳- شخصیت و شخصیت‌پردازی، ۹۸ درصد طنز است./ ۴- و زمان بندی، ۹۸ درصد باقیمانده!/ ۵- قدرت کارت‌های کمکی را دست کم نگیرید. /  ۶- بجای زیاد کردن تعداد شوخی‌ها، بر خنده دار کردن داستان تمرکز کنید./ ۷- تلویزیونتان را خاموش کنید و آن را خاموش نگه دارید.