توقیف رمانِ «صد سال تنهایی»
«رمان «صد سال تنهایی» گابریل گارسیا مارکز با ترجمه‌ی بهمن فرزانه که پس از سال‌ها تجدید چاپ شده بود، دیگر منتشر نمی‌شود.»