از غلط‌های املایی تا واژه‌‌های نو
«در یک اطلاعیه رسمی در سایت وزارت ارتباطات «هجمه» را «حجمه» نوشته بودند؛ همان زمان، در مطلبی کوتاه و طنزآلود نوشتم که شاید منظورشان «هجمه در حجم زیاد» بوده که خلاصه کرده‌اند به «حجمه»!»