داستانی با مضمون ضد جنگ
درباره‌ی «برخوردی کوتاه با دشمن» نوشته‌ی سعید صیرفی‌زاده.