آیا متون ادبی کلاسیک فارسی را می‌توان ترجمه کرد؟
مترجمان به ویژه مترجمان جوان بیشتر دنبال متون کم حجم و سبک هستند.