پرونده‌ای برای راویانِ شگفت
«چهارمین شماره‌ی «داستان‌نامه» را از دست ندهید. فوق‌العاده، جذاب و بی‌ادعا.»