21 طرح جلد زیبا برای رمان «گتسبی بزرگ»
«هر یک از دریچه‌ای متفاوت به این رمان معروف و شاهکار ادبی نگاه کرده‌اند و تفسیر خود را درباره‌ی آن دارند.»