«سنگ صبور»؛ شاهکاری که عصبیتی برنی‌انگیخت
«سنگ صبور»، مشهورترین رمان صادق چوبک، سال‌هاست که در کشور ما فرصت نشر مجدد پیدا نمی‌کند. در ابتدای نسخه‌ای که من در اختیار دارم (و از دست‌فروش‌های انقلاب خریده‌ام) نوشته شده است: «چاپ اول، دی‌ماه 45 و چاپ دوم فروردین ماه 52». من از دیگر چاپ‌های احتمالی کتاب خبری ندارم، اما می‌توانم در مورد دلایل احتمالی سانسور کتاب گمانه‌زنی کنم.