داستانی متفاوت با روایت‌های معمول زنان نویسنده!
مروری بر رمان «سایه‌ی عقاب روی پیاده‌رو» نوشته‌ی فاطمه قدرتی.