سال‌روز تولد خالق «پیرمرد و دریا»
تصاویری از ارنست همینگوی که بیشتر عمرش سرگرم ماجراجویی بود.