نمایشنامه نویسی سردرگم است
«گفت‌و‌گو با علیرضا کوشک جلالی.»