بخشی از «آدم‌هـا»ی احمد غلامی
«با یک موسیقی پیش‌زمینه‌ی فوق‌العاده داستان را بشنوید.»