روایت «اکرم پدرام‌نیا» نویسنده و مترجم، از سانسور کتاب‌هایش
«اکرم پدرام‌نیا» در یادداشتی که برای انتشار به «دوشنبه» داده است، جزییاتی از ممیزی رمان‌های تالیفی و چند کتاب ترجمه‌اش می گوید.