اهدای کتاب در جشن هسته‌ای
تصاویری از تقسیم کتاب‌های پرفروش نشر آموت در شامگاه سه‌شنبه 23 تیرماه.