قاتلان زنجیره‌ای را کجا می‌فرستند؟
درتازه‌ترین بخش رمان قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد.