شما یک وقتی زن سابقتان را دوست داشتید؟
دعوت به خواندنِ پاره‌ی ده از قتل‌های زنجیره‌ای عباس‌آباد.