اسکناس‌هایی به نام ادبیات
تصاویری از مشهورترین نویسندگان بریتانیایی و حوزه‌ی اسکاندیناوی که روی اسکناس‌ها نقش بسته.