تصاویری از خورخه لوییس بورخس
نویسنده‌ای که هیچ‌گاه به گونه‌ی ادبی رمان علاقه‌ای نداشت و داستان کوتاه‌هایِ او انقلابی در فرمِ داستان کوتاه کلاسیک ایجاد کرد.