امبرتو اکو: نشانه‌شناسی داستان‌نویس
«امبرتو اکو  فیلسوف، نشانه‌شناس و نویسنده‌ی ایتالیایی، را باید از برجسته‌ترین نظریه‌پردازانی دانست که دانش نشانه‌شناسی را در آثار داستانی خود نیز منعکس کرده است.»