گزارش مصور: «وقتی ۱۴ ساله بودم مرا فروختند»
«یک داستان-گزارش تصویری جالب درباره‌ی قاچاق انسان برای بهره‌برداری جنسی.»