رویای شیرین کتاب
«طرحی از آیلین پاسادا، طراح کلمبیایی در ستایش و تشویق کتاب و کتاب‌خوانی.»