عکس‌هایی از ۲۵ نویسنده‌ی مشهور در خانه‌هایشان (En)
«از همینگوی که برهنه روی تخت روزنامه می‌خواند تا گپ زدن ویرجینیا وولف با دوستانش در بالکن.»